SageMath po polsku (SageMath resources in Polish)

Książki (Books)

Materiały dydaktyczne (Teaching resources)

Materiały dydaktyczne opublikowane w ramach projektu iCSE na Uniwersytecie Śląskim.

Opublikowane notatniki (Published Notebooks)

po-polsku (last edited 2016-02-03 19:45:55 by aginiewicz)